Güvenlik Soruşturma Başlatma Dilekçesi

Güvenlik Soruşturma Başlatma Dilekçesi


…./…./…..
 
 
 
SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne

 

      SİVAS Valiliğinden almış olduğum………………nolu Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Eğitim Sertifikam ve 5188 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 17. maddesi gereğince ekte sunduğum belgelerime istinaden güvenlik soruşturmamın yapılmasını;

 

       Arz ederim.
                                                                                                                                            Adı Soyadı
                                                                                                                                                 Tarih
                                                                                                                                                  İmza
 
 
TC No :
 
Adres   :
 
Tel       :
  
 
EKLER
 
1.                  Sağlık Raporu
2.                  Diploma Fotokopisi
3.                  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
4.                  Özel Güvenlik Ruhsat Harcı Makbuzu
5.                  Boş Özel Güvenlik Kimlik Kartı
6.                  Kan Grubunu gösterir belge
7.                  Adli sicil kaydı
8.                  3 adet vesikalık fotoğraf