Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri


Temel Eğitim

Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın 20 saati silah ve atış eğitimine ayrılır. 

Bir ders saati 40 dakikadır ve iki ders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir. Ders saatleri günlük 8, haftada 48 saatten fazla olamaz. Haftanın bir günü kursiyerlerin istirahatına ayrılır ve ders yapılmaz. 

Adayların, özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir. 

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi yüz saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir. 

Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri Sivil Havacılık Güvenliği ile Uyuşturucu Madde Bilgileri derslerini, deniz limanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, ISPS Kod çerçevesinde Deniz Limanı Güvenliği ve Uyuşturucu Madde Bilgileri derslerini, almak zorundadır. 

 

Silah Eğitimi

Ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunludur. Bu görevlilerin temel eğitimi 20 saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir. Ayrıca yenileme eğitimine katılan görevlilerin silah eğitimi ise 10 saatten aşağıya olmayacak şekilde düzenlenir. 

Derslerde silah mekaniği, silah temizliği ve bakımı, temel ve ileri nişancılık, atış, güvenlik açısından dikkat edilecek hususlar gibi konular işlenir. 

Eğitimde kursiyerlere silah bilgisi ve atış dersi kapsamında 15 metre mesafeden ve 25 fişek üzerinden atış yaptırılır. Kursiyerlerin atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. 

Yeterli başarıyı gösteremeyen kursiyerlere ek fişek istihkakı alınmak suretiyle başarılı oluncaya kadar atış yaptırılır. Atış için alınan fişek istihkaklarının sarf edildiğine dair atış yapılan yerin sorumlusu ve eğitim kurumu yöneticisi tarafından imzalanacak tutanak tutulur. 

Silah Bilgisi ve Atış dersinin tüm uygulamaları ve silah atış eğitimleri poligon ortamında yapılır. 

Özel eğitim kurumları, kendilerine ait atış poligonu bulunmaması halinde, özel kişilere veya genel kolluğa ait atış poligonlarından yararlanabilir. 

Özel güvenlik eğitiminde kullanılacak yayınların Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliğine göre tavsiye edilmiş yayınlardan olması şarttır. 

Üniversitelerde ders kitabı ve ekipmanı olarak kullanılan materyalde bu şart aranmaz. 

Uygulamalı dersler için yeterli ekipman hazır bulundurulur.

 

Alan Eğitimi

Ülkemizdeki özel güvenlik personel ve hizmet verdiği birim sayısının kısa sürede çok yüksek rakamlara ulaşması ve hizmet yelpazesinin çok geniş olması alan eğitimlerine yer verilmesini zorunlu kıldığından 26.09.2009 tarih ve 27358 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre alan eğitimleri verilmesine imkân sağlanmıştır.

Bu kapsamda;

  • VIP Koruma
  • Turizm ve Otel Güvenliği
  • Değerli Eşya ve Para Nakli Güvenliği
  • Spor Güvenliği
  • Alışveriş Merkezleri Güvenliği
  • Hastane Güvenliği
  • Eğitim Kurumları Güvenliği
  • Terörizme ve Sabotajlara Karşı Önemli Tesislerin Güvenliği
  • Toplantı, Konser ve Sahne Gösterileri Güvenliği,
  • Banka Güvenliği Alanlarında eğitim programları düzenlenecektir